Instalacja ogniw fotowoltaicznych

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Instalacja ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby Pago Invest Sp. z o.o.”
Umowa nr: UDA-RPPD.05.01.00-20-0139/17-00 z dnia 15.11.2018r.

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji elektrycznej fotowoltaicznej na dachu budynku Pago Invest Sp. z o.o. w Suwałkach o mocy zainstalowanej 19,72 kW. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 116 235,00 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75 600,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1 2 3